Ik ben geen financieel expert en ik deel slechts mijn meningen en ervaringen met jou. Deze meningen en ervaringen kun je niet als adviezen opvatten en kunnen geen rechten aan worden ontleend. Moneymeester.nl is niet aansprakelijk voor acties die jij onderneemt na het lezen van de blogs en/of reacties. Investeer nooit je buffer of geld dat je nog nodig zal hebben. Wil je graag financieel advies ontvangen? Benader dan een expert die is aangesloten bij AFM.

Moneymeester.nl

Moneymeester verleent u hierbij toegang tot Moneymeester.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Moneymeester.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Moneymeester.nl spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op Moneymeester.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Moneymeester.nl onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op Moneymeester.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Moneymeester.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Moneymeester.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Moneymeester.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Bij schending van auteursrecht wordt, zonder uitzondering, een schadevergoeding gesommeerd.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.